Vánoční vystoupení

Fotografie z vystoupení zájmového dramatického kroužku pod vedením J. Rottové
Děti vystupovali v příběhu A. Mikulky „Houpací pohádka“ a „Blíží se, blíží vánoční čas“.
Účinkujícími byli: A. Štěrba, A. Kroniková, E. Váňová, A. Vondráková, E. Kejstová, L. Gebhart, D. Mašková, T. Beneš a J. Streďanský.