Vracení přeplatků za ŠD v období Covid

Vážení rodiče,

na základě množících se dotazů přistupujeme k následujícímu opatření:

poměrnou část poplatku za ŠD za období uzavření škol od 11. 3. do 25. 5. 2020 ve výši 446,- Kč Vám budeme vracet na základě Vaší žádosti.

Žádosti zasílejte na sekretariat@zskvary.cz do 30. 9. 2020.

Na žádosti doručené po tomto datu již nebude možno brát zřetel.

Peníze, o které si nezažádáte, budou účelně využity pro potřeby ŠD.

Zájmové kroužky, na které byly děti přihlášeny v loňském školním roce, budou v 1. pololetí letošního roku bez poplatku.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.