Výkup plodů a nabídka kroužku

Lázeňské lesy vykupují plody lesních dřevin

 

Po loňském velkém zájmu o sběr kaštanů a žaludů se lázeňské lesy znovu obrací na děti, jejich rodiče nebo školy s nabídkou výkupu plodů lesních dřevin. Do kavárny na Linhartu je možné přinést kaštany, bukvice, žaludy a plody lípy, které budou využity k výsevu i krmení zvěře v oborách.

 

Výkup od mateřských a základních škol zajišťuje pan Košata (tel. 775 938 097), který přijede a plody zváží a vykoupí na místě.

Ceník a další informace jsou v přiloženém letáku.

 

 

Dále bychom rádi nabídli možnost přihlásit se na přírodovědný kroužek i dětem z první třídy. Při dostatečném počtu zájemců by kroužek probíhal každý čtvrtek od 14 do 16 hodin na Linhartu. Začínáme 5. října. Cena za rok je 3000 Kč. Zájemci se mohou hlásit na e-mailu nentvichova@llpkv.cz.

Výkup plodů_2023