Za hudbou a historií

Dne 26.4.2023 se třídy 7.A , 8. C a 8.D zúčastnily exkurze do Prahy.

Cestou do matičky Prahy si děti nastudovaly „slovíčka“ , která upotřebily v Muzeu hudby. Znáte je také? Co třeba: „ depozitář“, „exponát“, „kurátor“, konzervátor“ … …..

V muzeu nás provedli a odborně vyprávěli kurátoři výstavy, děti si vyzkoušely hru na hudební nástroje. Věřte, že s velkým nasazením!!

Poznali jsme Prahu od Lorety, přes kostel sv.Mikuláše, Jezulátko, Lennonovu zeď, Kampu, Malostranské náměstí, Valdštejnský palác a zahrady, Staré zámecké schody, až po Katedrálu sv. Víta.

Děti získaly mnoho nových informací, které slyšely při vyprávění příběhů a pověstí z úst paní učitelek Martiny Malechové a Štěpánky Steinové. A aby si je upevnily a zopakovaly, hráli jsme po cestě Prahou a cestou zpět domů pexeso s hudebními nástroji a vyplňovali kvíz o historii Prahy.

Organizace školních exkurzí není pro učitele jednoduchá ani výhodná záležitost, přináší spoustu starostí, stresů, ale i radosti, když se výsledek podaří. A tato exkurze se dle ohlasů dětí podařila 😊

Žáci získávají nové poznatky a zkušenosti z bezprostředního kontaktu se světem, který nás obklopuje. Krátký pobyt mimo školní lavice jim přináší i spoustu dalších zážitků, na které se nezapomíná. Ta trocha starostí s organizací nám za to stojí.

Mgr. Štěpánka Steinová a Mgr. Martina Malechová