Začátek nového školního roku

Vážení rodiče,
ve středu 1. září začíná nový školní rok 2021/2022.
Od července probíhá ve školním areálu stavba spojovací chodby mezi budovou 1. stupně a pavilonem
ŠJ a ŠD. Z tohoto důvodu je uzavřena hlavní brána ze Šumavské ulice.
Jediný možný vstup do areálu školy je zelenou branou z ulice Poštovní před budovou 2. stupně.
Zde je nutno počítat i s omezeními na chodníku podél školního plotu. (pokládka nových optických
kabelů)


Družina:
Provozní doba je 6.00 – 17.00 hod.
Ranní družina je v provozu od 1. 9. 2021 v budově 1. st. v přízemí.
Vyzvedávání dětí ze ŠD je možné po obědě do 13.30 hod. nebo po 15. hodině. Zvonek je umístěný na
spojovací chodbě mezi budovami 1. a 2. stupně. V čase 13.30 – 15.00 hod. jsou děti mimo areál.
Platby za ŠD vyřešíte s vychovatelkami, ale prosíme o úhradu do 15. 9. 2021.


Jídelna:
Probíhající stavební práce znemožňují přístup do kanceláře vedoucí ŠJ. V případě potřeby ji prosím
kontaktujte telefonicky na čísle 775 891 146 nebo e-mailem na adrese: jidelna@zskvary.cz
Od 1. 9. 2021 jsou obědy již přihlášeny.
Jídelníček v letošním školním roce rozšiřujeme o třetí, bezmasý pokrm.


Testování žáků:
Pro žáky 2. – 9. tříd proběhne testování ve třídách 1., 6. a 9. 9. 2021.
V prvních třídách 2., 6. a 9. 9. 2021.
Samotestování je možné po dohodě s TU.
Prozatím stále trvá nařízení o zakrývání nosu a úst ve společných prostorách školy, tj. na chodbách a
ve školní jídelně.


Organizace prvního školního týdne:

středa 1. září: zahájení nového školního roku
Všechny třídy budou ve škole v době 8.00 – 8.45 hod.
ŠD je v provozu v obvyklou provozní dobu.
ŠJ bude otevřena v době 10.00 – 12.00 hod.

čtvrtek 2. září
1. třídy: 2 vyučovací hodiny 8. 00 – 9. 40
2. – 5. třídy: 4 vyučovací hodiny 8. 00 – 11. 40
6. – 9. třídy: 5 vyučovacích hodin 8. 00 – 12. 35

pátek 3. září
1. třídy: 3 vyučovací hodiny 8.00 – 10. 45
ostatní třídy 1. i 2. stupně mají výuku dle rozvrhu

Přejeme vám bezproblémový školní rok a těšíme se na spolupráci