Žáci na návštěvě galerie

Ve středu 14. 12. 2022 navštívila třída 7.B v rámci hodin slohu Galerii umění v Karlových Varech, kde pro ni byl připraven speciální program zaměřený na vnímání uměleckého díla. Na závěr si každý žák vybral jeden z obrazů a věnoval se jeho popisu. Všichni si uvědomili, o kolik je snazší vnímat a popisovat umělecké dílo na místě než podle ilustrace v učebnici nebo obrázku na interaktivní tabuli.