Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. tříd základní školy pro rok 2022/2023 proběhne 19. 4. 2022. Budou otevřeny 2 první třídy.

Zapisujeme děti narozené do 31. 8. 2016.

Před samotným zápisem proběhne REGISTRACE. Ta bude na našich webových stránkách spuštěna v termínu od 21. 2. do 19. 4. 2022. Tato registrace slouží pouze pro sběr registračních formulářů, nerozhoduje tedy datum ani čas registrace. Pro úspěšné přijetí jsou rozhodující Kritéria pro přijetí do 1. třídy, která jsou zveřejněna na našem webu v sekci Naše škola – Přijímací řízení – Na naši školu.

Samotný zápis bude probíhat v šesti učebnách pro registrované děti a v jedné učebně pro neregistrované v čase 14:00 – 18:00.
K zápisu přineste s sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, doložte doporučení školského poradenského zařízení nebo klinického psychologa, odborného lékaře a žádost o odklad. Žádost si můžete stáhnout opět v sekci Naše škola – Přijímací řízení – Na naši školu.

Mgr. Karel Fiala, ředitel školy
tel. 725 595 503; 353 226 408