Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 se koná v úterý 7. 4. 2020 od 14:00 do 18:00 hod v 1. a 2. patře pavilonu 1. stupně naší školy.

Zapsány budou děti narozené do 31. 8. 2014
Pro tento školní rok otevřeme při dostatečném zájmu 3 první třídy.
Žádáme rodiče, aby přinesli s sebou: Občanský průkaz a rodný list dítěte

Vašim dětem může naše škola nabídnout:

  1. Klidné prostředí v blízkosti lesa, mimo silniční ruch
  2. Výuku anglického jazyka hrou od prvních tříd
  3. Třídy vybavené novým a moderním nábytkem
  4. Možnost využití školní družiny s tělovýchovným zaměřením
  5. Individuální péči integrovaným žákům
  6. Část výuky na počítačích v našich počítačových pracovnách
  7. Kroužky – sportovní hry, výtvarný, florbalový, keramický, výpočetní techniky, rukodělné práce, hra na flétnu, dramatický, basketbal, cvičení z matematiky, paličkování, vaření, šachový
  8. Možnost pozdějšího zařazení žáků do tříd s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a výpočetní techniky
  9. Veškeré další podrobnější informace najdete na internetových stránkách

Mgr. Karel Fiala – ředitel školy