Zápis do prvních tříd – aktuální informace k 26.03.2020

V souvislosti s Mimořádné opatření – č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ministra školství, mládeže a tělovýchovy a k doporučené organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021 bude probíhat zápis na naší škole bez osobní přítomnosti dětí.

Jak bude zápis probíhat?

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Termín zápisu

Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Sběr Žádostí o přijetí do ZŠ

Žádosti jsou ke stažení zde:

Sběr žádostí proběhne následujícími způsoby:

1. Doporučený dopis na adresu školy

Vyplněnou a podepsanou žádost spolu s přílohami odešle zákonný zástupce doporučeným dopisem na adresu naší školy.

Adresa školy je:
ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace
Poštovní 19
360 01 Karlovy Vary

Jako rozhodné datum k přijetí žádosti k přijímacímu řízení přijetí žáků do první třídy se bere datum razítka poštovního úřadu. Přijaté budou jen ty doporučené dopisy, které mají datum mezi 1.4. – 30.4.2020.

Jaké přílohy musí a může žádost o přijetí obsahovat:

MUSÍ OBSAHOVAT
– Podepsaný originál Žádosti o přijetí do základní školy
– Kopii rodného listu dítěte uvedeného v Žádosti o přijetí do základní školy
– Kopii občanského průkazu jednoho ze zákonných zástupců

Mohou obsahovat
– Podepsanou Žádost o odklad školní docházky
– Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
– Doporučující posouzení odborného lékaře, pediatra nebo klinického psychologa
– Doporučení o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte
– Informace o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
– Právně platné rozhodnutí soudu mající vliv na průběh vzdělávání
a další …

2. Datovou schránkou

V případě, že zákonný zástupce má zřízenou datovou schránku, může originály Žádosti o přijetí do základní školy a příslušné přílohy viz. stejný postup jako v bodu 1. Doporučeným dopisem

zaslat datovou schránkou na naši datovou schránku: yy4mmjs

Datová zpráva musí dorazit mezi 1.4. – 30.4.2020 .

3. Emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat obyčejný email)

V případě, že má zákonný zástupce zřízen email s elektronickým podpisem, může originály Žádosti o přijetí do základní školy a příslušné přílohy viz. stejný postup jako v bodu 1. Doporučeným dopisem

na emailovou adresu školy: sekretariat@zskvary.cz

Elektronicky podepsaný email musí dorazit mezi 1.4. – 30.4.2020 .

Další postup

Sběr Žádostí o přijetí do základní školy bude ukončen 30.4.2020. Do 30 dnů od ukončení sběru žádostí budou vydána rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dětí do první třídy naší základní školy.

Jak řešit případné dotazy?

Případné dotazy vám rádi zodpovíme každý pracovní den mezi 8:00 – 12:00 hodinou na telefonním čísle : 353 226 408