Zápis do prvních tříd školního roku 2023/2024

Vážení rodiče,

pro školní rok 2023/2024 plánujeme otevřít 3 první třídy.

Zápis do prvních tříd základní školy pro rok 2023/2024 proběhne 11. 4. 2023.


Zapsány budou děti narozené do 31. 8. 2017.

K zápisu se prosím zaregistrujte v termínu od 1. 3. 2023 08:00 hod. do 11. 4. 2023 14:00 hod.
Pro registraci použijte odkaz, který najdete na našich webových stránkách www.zskvary.cz.


Zápis bude probíhat v šesti učebnách pro registrované a v jedné učebně pro neregistrované v
čase 14:00 – 18:00 hod.


Přineste s sebou rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.
Budete-li zvažovat odklad školní docházky, k žádosti o odklad doložte doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Registrace slouží pro výběr času, aby se netvořily fronty. Pořadí nemá vliv na přijetí dítěte.

Mgr. Karel Fiala
ředitel školy
tel.: 725 595 503
353 226 408