Zdravověda

V pondělí 5. června prošly třídy 1. stupně programem zdravovědy, který si pro ně připravili studenti SZŠ Karlovy Vary. Aby si děti mohly vyzkoušet mnoho situací, kdy je člověk ohrožen nebo zdravotně omezen, přinesli studenti spoustu pomůcek. Děti postupně prošly oblastí nutriční výživy, dentální hygieny, záchranářstvím. Velmi zajímavým stanovištěm bylo vyzkoušení si brýlí, které navozují různé vady očí až po oslepnutí. Také si vyzkoušely krátkou cestu se slepeckou holí a vodičem.

Děti byly programem nadšeny a všem zúčastněným studentům a jejich doprovodu děkujeme.