2. stupeň do školy

Na základě mimořádného opatření MŠMT se žáci druhého stupně (ročníky 6. – 8.) mohou od 8. 6. 2020 vrátit do škol. Tato docházka je dobrovolná, platí pro ni pravidlo 15 žáků v jedné neměnné skupině, odstup 2 metry, při bližším styku nošení roušky.

Nejedná se o výuku, jde o proces socializace.

Volíme formu třídnických hodin v následujícím režimu:

6. třídy – pondělí 8:00 – 10:00 
7. třídy – středa 8:00 – 10:00 
8. třídy – pátek  8:00 – 10:00

Pokud by se stalo, že z jedné třídy bude mít zájem více než patnáct žáků, bude vytvořena druhá skupina a sejde se se svým TU takto:

6. A, 6. B, 6. C, 7. A – úterý 8:00 – 10:00 
7. B, 7. C, 8. A, 8. B – čtvrtek 8:00 – 10:00

Obědy i vzhledem k danému času zajistit nelze.

Zájemci se mohou hlásit svým třídním učitelům do středy 3. 6. včetně.

Příloha: Čestné prohlášení.
Stačí, když ho žáci přinesou s sebou. Lze i poslat.

Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemný den.