Náprava SPU v době koronaviru

COVID 19 – Speciální pedagogika
I v této době se věnujeme žákům, kteří mají zájem chodit do škol a chtějí si procvičovat online domácí výuku. Vyplňujeme s nimi školní testy, pomáháme s výukou probíraného učiva, hlavně českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.