7. C v planetáriu

Planetárium při Gymnáziu v Chebu nabízí výukové programy pro školu i popularizační pořady určené veřejnosti. Na projekční kupoli o průměru 23.5 m promítají pohyblivé panorama vesmíru s hvězdami, planetami, Sluncem, Měsícem a všemi kosmickými objekty, které jsou viditelné bez dalekohledu.