Den otevřených dveří

Dne 21. února proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Zájemci o zápis do první třídy si mohli prohlédnout několik učeben v budově 1. stupně a občas se i aktivně zapojit do nějaké činnosti.

Zároveň s touto akcí byl rodičům připomenut rezervační systém k zápisu do prvních tříd, který bude spuštěn 1. března 2023 v 8.00h. Zaregistrovaní rodiče nebudou muset zbytečně ztrácet čas čekáním na zápis, systém jim rovnou přidělí čas a místo zápisu.

Zápis proběhne 11. dubna 2023.