Karlovarský skřivánek

V pondělí 20. února se vypravila čtveřice žáků naší školy ve složení Barbora Andělová z 2. A, Kateřina Vacurová z 4. A, Julie Burešová z 5. B a Antonín Štěrba z 5. A na XXVII. ročník pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek – krajské kolo.
Žáci soutěžili v kategorii A1, která se soustřeďuje na mladší zpěváky, kteří nestudují zpěv. Naši skřivánci zpívali jednu lidovou a jednu libovolnou píseň. V přehlídce krásných vystoupení se vůbec neztratili. Bylo o nich dokonce slyšet i při oceňování.

Třetí místo získala Julie Burešová a byla zvolena náhradnicí do celostátního kola.
Oceněna byla také Kateřina Vacurová Čestným uznáním.

Mladí zpěváci si odnesli velkou zkušenost a hlavně radost ze svých výkonů.

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme jim mnoho radosti a elánu nejen do zpěvu.
Radka Lelková, asistentka pedagoga