Ekocentrum Ostrov

První třídy se vypravily na školní výlet do Ekocentra v Ostrově. Potkaly se zde s mnohými zástupci živočišné říše i velmi milým personálem. Výlet si nakonec osladily ve zdejší vyhlášené cukrárně.