Předprázdninová hra pro prvňáčky

Žáci 6. B připravili pro prvňáčky venkovní předprázdninovou hru s úkoly. Malí žáčci luštili, sportovali, řešili úlohy ze všech předmětů a náramně si dopoledne užili. Kdo chtěl, odcházel navíc s krásným obrázkem na obličeji.

Veliké díky šesťákům,

byli jste úžasní!