Karlovarský skřivánek- krajské kolo 2019

11. února zabojovala naše malinká žákyně Julinka Burešová v soutěži, kde se potkávají umělci i neumělci z hudební branže. Na Základní škole Šmeralova se konalo krajské kolo Karlovarského skřivánka.

Julinka soutěžila v kategorii A1- což jsou žáci, kteří se sólovému zpěvu nevěnují. Podmínkou bylo připravit si dvě písně. Jednu národní a druhou libovolnou. S písničkami Ach synku, synku a Mravenčí ukolébavkou se nakonec neumístila, ale dostala čestné uznání za nejmladší účastnici.

Julince děkuji za skvělou reprezentaci naší školy a přeji jí mnoho zdaru při absolvování dalších životních zkušeností.
Mgr. Monika Macháčková (1.B)