Květinový květen

Také naše škola podpořila akci, kterou vyhlásil Magistrát města Karlovy Vary.
Žáci školy se podíleli na charitativní akci spojené s podporou boje s rakovinou a zkvalitněním života
onkologických pacientů.
Během měsíce května malovali kamínky a přinášeli je na určené sběrné místo.
Za každý nazdobený kamínek slíbila primátorka města přispět na účet Ligy proti rakovině částkou 20 Kč.