Vracení přeplatků za školní družinu ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,
poměrnou část poplatku za ŠD za období uzavření škol od října 2020 do dubna 2021 v určené výši,
která činí pro 1. a 2. třídy 530 Kč, pro 3. a 4. třídy 950 Kč a pro 5. třídy 1 000 Kč, vám budeme vracet
na základě Vaší žádosti .
Formulář ke stažení zde:

Žádosti zasílejte na sekretariat@zskvary.cz do 30. 6. 2021. Na žádosti doručené po tomto datu již nebude možno brát
zřetel. Vrácení plateb proběhne v měsíci červenci.
Peníze, o které si nezažádáte, budou účelně využity pro potřeby ŠD.
Děkujeme za pochopení a spolupráci