Mimořádné opatření s účinností ode dne 25. února 2021 do odvolání

Všem dospělým osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa).

Ochranný prostředek je RESPIRÁTOR nebo OBDOBNÝ OCHRANNÝ PROSTŘEDEK VŽDY BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU.
Prostředek musí minimálně naplnit všechny technické požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN95).

Jiným ochranným prostředkem je ZDRAVOTNICKÁ OBLIČEJOVÁ MASKA nebo OBDOBNÝ OCHRANNÝ PROSTŘEDEK naplňující minimální technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC.

Všem žákům se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa).

Ochranný prostředek je CHIRURGICKÁ ÚSTENKA nebo RESPIRÁTOR.

Odkaz na rozhodnutí ministra zdravotnictví zde:
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf.pdf