Oznámení o konání voleb do školské rady

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

• Kandidátka bude zveřejněna od 25. 1. 2021 do 29. 1. 2021 na webových stránkách školy (www.zskvary.cz).

• Volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků se uskuteční ve stejném týdnu prostřednictvím elektronického systému Bakaláři. Podle odeslaných hlasů (max. 2 jmen ze seznamu) se dle zákona zvolí 2 kandidáti do školské rady.

• Volba kandidátů pedagogickými pracovníky se uskuteční 25. ledna 2021 v 14,00 hod. v PC učebně na 1. stupni. Podle odevzdaných volebních lístků se dle zákona zvolí 2 kandidáti do školské rady.

• Volby se uskuteční tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva.

• Dva členy školské rady jmenuje zřizovatel.

V Karlových Varech dne 22. 1. 2021.

Mgr. Karel Fiala, ředitel školy

Volební lístek pro volbu zákonných zástupců dětí do školské rady

1Bauková Ladislava, Mgr., matka žákyně 2. B, učitelka
2Havlíčková Štěpánka, matka žákyně 6. A, asistentka KB
3Knapová Petra, matka žáka 2. B, t.č. v domácnosti
4Kresl Michael, otec žáka 1. A, státní zaměstnanec
5Levá Lucie, Ing., matka žákyně 1. C , bankovní úřednice
6Lintemerová Blanka, matka žáka 6. A , Store manager
7Musilová Denisa, matka žáka 2. B , OSVČ
8Pariggerová Lenka, matka žákyně 2. B , OSVČ
9Švúbová Hana, matka žákyně 6. D, učitelka
10Urbanová Markéta, matka žáka 2. B, pekařka

Jména dvou vámi vybraných kandidátů prosím nezapomeňte odeslat prostřednictvím systému Bakaláři nejpozději do 29. 1. 2021.