Naši žáci vystavovali v Galerii umění

Galerie umění v Karlových Varech pořádala ve dnech 1.-5. června přehlídku výtvarných prací na téma Naše mírová planeta budoucnosti.
Z celkového počtu 193 odevzdaných prací bylo vystaveno 88 těch nejlepších a díla žáků 4. a 7. ročníků naší školy byla mezi nimi.