Pokračuje spolupráce prvňáčků se čtvrťáky

Po zvládnutí prvních písmen a slabik měly dostat děti z 1. A novou učebnici  –  SLABIKÁŘ. 

Ten jim přišli předat žáci z 4.A, kteří jim od září  pomáhají .Z nové knížky si navzájem přečetli krátké úryvky.

Již teď se obě třídy těší na další společné aktivity.