Učíme se s Tandemem

Jazyková společnost Tandem připravila začátkem listopadu pro naše žáky šestých a sedmých ročníků zajímavé animace v německém jazyce. Děti se hravou formou seznámily s touto řečí. Cílem bylo nadchnout je pro další cizí jazyk, který je v našem kraji obzvláště potřebný.