Postup při hodnocení výsledků vzdělávání

Základní principy hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019-2020 naleznete v této metodice: