Všichni jsme součástí….

Když vzpomínáme na léta školní docházky, kromě konkrétních spolužáků a učitelů, si většinou
vybavíme pocity, které máme se školou spojené. Někdo svou školní docházku prožíval příjemně, jiný
méně, někomu se pozitivní a negativní emoce navzájem prolínají. Takové pocity zůstávají natrvalo
zakotveny v paměti.

Naše děti nežijí pouze v mikroklimatu své třídy, ale tráví svůj život v konkrétní škole. Veškeré své
zážitky, prožitky a zkušenosti ze styku s učiteli, vedením školy a se spolužáky napříč celou školou si
každý z nich fixuje a odnáší do svého dalšího života. Proto je pozitivní klima školy tak důležité.

Umožníme-li žákům, aby se aktivně zapojili do školních aktivit a procesů, prohlubujeme nejen vztahy
mezi žáky samotnými, utváříme i vztah mezi žáky a personálem školy. Co však vidím jako
nejdůležitější, je vytváření sounáležitosti se školou, ve které se vzdělávají. Cítí se v ní bezpečně.

Minulý týden proběhla na II. stupni naší školy akce „ Tančí celý druhý stupeň.“

Ve chvíli, kdy při výuce žáci nesedí v lavicích, ale využívají své pohybové a pěvecké nadání (více i
méně), zažívají něco jiného, nového, což je pro ně zprvu velmi emočně náročné. Postupně se i takové
aktivity staly běžnou součástí jejich školního dne.

A tak se 20. 4. 2022 sešlo 260 žáků v tělocvičně školy. 2 vyučovací hodiny společně tancovali a zpívali
skladby, které v průběhu vyučování HV a TV nacvičovali již od listopadu. Společná sounáležitost, jež
mezi žáky vznikla napříč ročníky, posílila prožití společného úspěchu, pochvaly a uznání od učitelů, ale
i spolužáků.

Vždyť každý z nás potřebuje zážitek úspěchu pro udržení své motivace!

Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem žákům a kolegům, kteří se na této (věřím, že ne ojedinělé)
akci podíleli. „Byli jste skvělí!“
Mgr. Štěpánka Steinová