Zápis do 1. třídy

Milí rodiče,
velice si vážíme vašeho výběru zapsat své dítě na naši školu a děkujeme vám za účast.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webu školy v sekci Aktuality do 30 dnů od konání zápisu, tj. do 19. 5. 2022.