Zápis do prvních tříd – vyhodnocení

Všichni, kdo podali Žádost o přijetí do první třídy pro školní rok 2020/2021, JSOU PŘIJATI.

Pro školní rok 2020/2021 budou otevřeny tři první třídy.

Děkujeme všem, kteří se přihlásili do naší školy, a těšíme se na brzké shledání.